DBU Fairplay

Fair Play for hold og træner
Fair Play er højaktuelt og mere påkrævet end nogensinde før. Derfor skal temaet behandles alvorligt. Men seriøst og sagligt arbejde med et abstrakt emne behøver ikke være kedeligt.

Herunder 6 "Fair Play"-punkter:
- Tager hensyn til modspillerne.

- Udviser fair play i kampen, undgår snyd og film.

- Undgår protester og udvisninger.

- Medvirker til at skabe god stemning under stævnet.

- Udviser fair play fra leder-, træner- og forældresiden.

- Holder orden i klublokalerne og indkvarteringen.
Fair Play på sidelinien
Det er et godt udgangspunkt, at forældrene er engagerede. Men engagementet kan også kamme over, hvis aggressive voksne f.eks. overfuser dommeren, eller hvis en far konsekvent driver sin søn fremad på banen med råb og direktiver eller hvis kampens resultater pludselig kommer til at spille en uforholdsmæssig stor rolle for de voksne.

De 10 forældre bud:
- Mød op til træning og kamp - dit barn ønsker det.

- Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen - ikke bare til din datter eller søn.

- Giv opmuntring i både med- og modgang - giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik.

- Respekter trænerens brug af spillerne - forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen.

- Se på dommeren som en vejleder - kritiser ikke hans/hendes afgørelser.

- Giv opfordringer til dit barn om at deltage - pres ikke.

- Spørg om kampen var spændende og sjov - ikke kun om resultatet.

- Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr - overdriv ikke.

- Vis respekt for arbejdet i klubben - bak op om initiativer til årlige forældremøder, hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement.

- Tænk på, at dit barn spiller fodbold - ikke dig!
Giv din modstander hånden
Spillerne giver hinanden hånden før kampen:
Begge hold mødes på midten af banen og stiller sig på en lang række ved midterlinien med dommeren i midten.

Det er heldigvis en fast tradition, at alle spillere siger tak for kampen til hinanden og dommeren efter en kamp.

En god måde at afslutte en fodboldkamp på, og måske lige benytte lejligheden til at undskylde overfor en modstander, hvis man i kampens løb har lavet en for hård tackling.
Fairplay